תיקונים לחכמה מתוך הרגשים פנימיים

תיקונים לחכמה מתוך הרגשים פנימיים

גדלות ורוממות יצירת התפארת ושמה 'אדם' כבר מפורטת בספרים הקדושים, כגון: נפש החיים, כתבי הרב קוק זצ"ל, המלבי"ם בפרשות המשכן וכו'. ממילא, שייך להקשיב לקולות העולם הפנימי, אשר משם כידוע דולים את אוצרות החכמה, בסוד 'בינה לבא ובה הלב מבין', 'נשמת שדי תבינם'  וכו'. (עיין זוהר הסולם יתרו אות קכג).

והנה, מה שתרצו המקובלים, שהצמצום היה מחמת נהמא דכסופא (לחם בושה), יש להקשות על זה.

ניסיון חווית החיים מלמד, כי אדם שישפיע עליי אהבה ונתינה רבה, יעורר בקרבי רצון להעניק לו אהבה באותה מידה, ולא מחמת צורך להשקיט תחושת בושה שמתעוררת בי, אלא מטעם שאהבתו אלי גרמה לי להתעורר באהבה אליו, כמ"ש 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם'.

אם כן, הצמצום לא נעשה מחמת בושה ונהמא דכיסופא, אלא מכיוון שמלכות לא הבחינה באהבה הרבה של העליון אליה.

(וסיעתא לדברינו מצאתי בפ' מלאכת הסולם, תקונא תמניא וחמשין, סוף אות יג): "הרגשת החיסרון והבושה הוא רק במי שמכיר בחסרון, דהיינו שהיה פעם במצב של שלימות וגילוי פנים" {וכבר ידעת שבא"ס לא היה שום חסרון בדבקות עם האור העליון (עיין תע"ס ח"א פ"א או"פ אות מ)}).

אמנם, כעת, לאחר הצמצום, כאשר היא מזהה את האהבה, היא מתעוררת באהבתה אליו כנ"ל, מה שלא היה לפניכן, וזו כל תכלית הבריאה. ודוק!

נפקא מינה עבורנו; לזהות ולהעריך את הנתינה שאנו מקבלים מבני הזוג, מההורים ובכלל. ככול שנזהה זאת, תתנוצץ מקרבנו האהבה לגמול להם באותה מידה ואף יותר.

וכמובן שתכלית הכל, לזהות את אהבת והשגחת הבורא עלינו, וממילא לבטל את רצוננו מפני רצונו, עם כל המשתמע מכך, וע"י כך לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

עיין:

 – ספר הערכים של חב"ד – ערך אהבה.

 – דע את נפשך פרק יא.

– דע את עצמך ע' קכד – קכז.

– הקדמת זוהר הקדוש פי' הסולם אות קצח – רג.

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר