רפואת הנפש בתורה

רפואת הנפש בתורה

תורת ישראל הינה החכמה והדרך אשר העניק לנו הבורא יתברך באהבתו וברחמיו, על מנת  שנשיג באמצעותה את תכלית החיים והבריאה – להתענג בשלמות מרוממות וקדושת העולם העליון.

תכלית הבריאה ובריאותה השלמה של הנפש הינם היי נח, וזה סוד הפסוק (איוב יב, י): "אשר בידו נפש כל חי" והבן היטב.

גדול רופאי הנפש והגוף, רבנו הרמב"ם ז"ל, הגדיר היטב את שורש חולי הנפש ואת יסוד רפואתה בספרו היד החזקה וזו לשונו (הלכות דעות, פ"ב, ה"א):

"בני אדם שנפשותיהם חולות – מתאוין ואוהבין הדעות הרעות, ושונאין הדרך הטובה, ומתעצלין ללכת בה, והיא כבדה עליהם למאד, לפי חלים. וכן ישעיהו אומר באנשים הללו (ישעיה ה, כ): "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך, שמים מר למתוק ומתוק למר". ועליהם נאמר (משלי ב, יג): "העזבים ארחות ישר – ללכת בדרכי חשך".

ומה היא תקנת חולי הנפשות?

ילכו אצל החכמים, שהן רופאי הנפשות, וירפאו חלים בדעות שמלמדים אותם, עד שיחזירום לדרך הטובה.

והמכירים בדעות הרעות שלהם, ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם – עליהן אמר שלמה (משלי א, ז): "ומוסר, אוילים בזו". עכ"ל.

 

שם, בפרק א, מבאר הרמב"ם באריכות שהדעות המרפאות הן הן "דרך ה'" , עליהן דייקא נאמר (תבוא כח, ט) "והלכת בדרכיו".

"דרך ה'" היא אשר למדה אברהם אבינו לבניו, שנאמר (וירא יח, יט): "כי ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה'". וההולך בדרך זו, מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר (שם): "למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו".

 

כל אדם מבין שללא חכמה ודרך לא ניתן להתקיים. ככול שהאדם יחכים בחכמת אמת כך ישתבחו חייו ויצליחו מעשיו. 'דעות' פירושן החכמה המוטבעת באדם ומתבטאת בהרגליו השונים ובאופן הנהגתו.

 

שאלת השאלות הינה היכן היא החכמה המלמדת ומדריכה את האדם כיצד להגיע לבריאות איתנה, לזוגיות מושלמת, לחינוך אמיתי ובונה לצאצאים, לרוממות עצמית, להשראת הקדושה וכו'???

 

התשובה היא: בתורה הקדושה (שהיא מערכת החוקים דרכם חשב הבורא יתברך להיטיב לנו ולהביאנו לשלמותנו)!

 

אם כן, כאשר וככול שישליט האדם את שכל ודרך התורה על חייו, בכל אשר הוא עושה, כך יחסוך זמן רב ויפטר מכל אותם הניסיונות המרים המחויבים לעבור עליו, עד אשר יתפתח בו עצמו אותו השכל הבהיר של התורה.

 

התורה הקדושה מלמדת את האדם אמונה, דרך ארץ, מידות טובות, הלכות בכל דבר וענין וכו' – כל מה שצריך על מנת להשכין שלום, שלווה, בריאות והצלחה ערכית אמיתית בעולם הזה.

כמו כן, מלמדת ומדריכה התורה הקדושה את האדם להכיר בפנימיותו האמיתית, שהיא נשמתו הקדושה והטהורה, ולגלותה מהכוח אל הפועל, שכך ורק כך, ימצא האדם קורת רוח אמיתית לחייו, ויזכה להתענג מאור החיים.

 

תורתנו הקדושה נוגעת, חודרת ומקיפה כל נושא ונושא וכל פן ופן בכל תחומי החיים – כיצד הדרך הראויה שיעשו הדברים, בכדי שיינשא האדם על ידם לשלמותו ומנוחתו עדי עד, ויתגלה בהם אור חיים ותענוג.

 

כפי שלימדנו הרמב"ם ז"ל: הריחוק מ"דרך ה'" הוא סיבת חולי הנפשות, ואילו התשובה אליה, למידתה וההליכה בדרכיה הינן רפואת הנפשות.

 

(חוץ למאמר, ברצוני להעיר הערה חשובה, כי אין לומדים ומכירים בערכה של התורה ובהשפעתה על האדם דרך הסתכלות והתבוננות על "דתיים"!

אנשים דתיים הינם בני אדם ככול בני האדם, יש להם יצר הרע, מעלות וחסרונות, רקעים משפחתיים לא מושלמים, חוויות נפשיות כאלו ואחרות שעברו, עוצמות נפשיות ברמות שונות, חיבור נכון לביטחון עצמי, אמונה בעצמו ואהבה עצמית בלתי מותנית ברמות שונות, יכולות יגיעה ואבחנה שכלית ברמות שונות וכו' וכו' בדיוק כפי כל אדם אנושי!

מלבד זאת, חלקם נולדו לתוך הדת ללא בחירה ולא חונכו כיאות להתפתח בה מתוך הפנמה אמיתית, חיות ותיקון עצמי וכו'.

אם כן, ממילא, אין לבוא בטרוניה לאף אדם, ואל תדון אדם עד שתגיע למקומו וכו'. אמנם, כאן עלינו להבין, שאת התורה האמיתית רק את/ה יכול/ה לגלות, ובכך לקדש ולרומם את נפשך ואת חייך למחוזות נפלאים של משמעות ותכלית הראויה להם).

 

 

 

 

 

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר