סוד הרפואה מלמעלה

סוד הרפואה מלמעלה

מבואר בתניא, (אגרת התשובה, פ"ח) את סודה הנפלאה של הנהגת י"ג מידות הרחמים של הבורא יתברך שמו, המטהרת את נפש האדם מכל עבירותיו אשר עשה ומכל השפעותיהן השליליות הרובצות על אישיותו ורוחניותו.

כידוע, חוק טבעי הוא אשר עבירה גוררת עבירה. אם האדם לא ישים לכך סוף הוא ילך ויתדרדר מדחי אל דחי. אין הכוונה בהכרח שיתגלגל ברחובות חסר כל, אלא שעדינות מעמקי הנפש וההרגשים הרוחניים וההשראה האלקית, שהם עיקר תענוגי הנשמה ועשיית נחת רוח ליוצרו, יהיו רחוקים ממנו כמזרח ממערב.

 

לכן, באה הנהגת י"ג מידות הרחמים, המתעוררת ע"י תשובתו האמיתית והכנה של האדם, ומנקה מנפשו את כל כתמיה ומחסומיה שהפרידוה מהמנוחה באלוהיה.

 

כן נכון הדבר לגבי מחלות. כפי שעבירה גוררת עבירה מחמת חולשתה של הנפש הקדושה הצוברת עלייה קליפות, כך ממש גם בגוף; מחלה גוררת מחלה. המחלה מחלישה את הגוף ואם ממשיך בסורו אזי הגוף נחלש וניזוק  עוד יותר וכך הלאה עד יום הדין.

 

והנה, כפי שכל השפעות העבירות מתנקות מן הנפש ע"י התשובה המעוררת את הנהגת י"ג מידות הרחמים שמעל חוקי הטבע, כך תשובה זו מרפאה את כל החולאים באופן שמעל חוקי הטבע.

 

כמובן שהתשובה צריכה להיות במקביל עם שמירת חוקי הבריאות, ממש כפי שהתשובה צריכה להיות במקביל עם הפסקת העבירות ושיבה אל הקדושה.

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר