המחלות שניתן לרפא באמצעות CBT

הפרעת הדכאון הינה ההפך הגמור של חיים. חיים פירושם רצון ופעולות של צמיחה והתפתחות
הממלאות את האדם עונג, ואילו דכאון הוא דעיכה, נסיגה, שחיקה והפסד של האדם ושל חייו.
ישנם כמה וכמה רמות של דכאון, עד כדי רמות של הזנחה עצמית קשה, הפוגעת קשות גם בבריאות
הגוף של האדם ובסביבתו המשפחתית.
דכאון, כמו כל הפרעה נפשית אחרת, נובע בעיקר מצורת חשיבה שגויה של האדם על עצמו ועל חייו.
צורת חשיבה זו לא נולדה יש מאין, אלא הינה תוצאה של חוויות מסוימות בעברו של האדם המדוכא.
ההתמחות של קליניקת ''ארץ החיים'' היא לזהות את אותן מחשבות ואמונות אשר מולידות את רגש
הדכאון, לזהות את המקומות בעבר שמהם הן הגיעו, לברר אותן ביסודיות ולתקן אותן לצורת חשיבה
בריאה ומאירה.
מלבד המחשבות הכלליות המולידות את רגש הדכאון, האדם המדוכא סובל מהלקאה ושנאה עצמית
חמורות, אשר מדכאות לו את עצם הרצון והתקווה לחיות. כאשר הדכאון אינו מטופל בזמן ובצורה
נכונה, הוא עלול להגיע לדאבוננו גם למעשה אובדנות ח''ו
בקלינקת ''ארץ החיים'' אנו מתמחים בכניסה לתהליך נפשי עמוק, אשר בכוחו לרפא את כל
המקומות הנ''ל משורשם ואף להוציא מהם תעצומות חיים להמשך הדרך.

הפרעת החרדה נחשבת כאחת ההפרעות הקלות ביותר לריפוי, כאשר עושים את הטיפול הנכון.
הפרעת החרדה מופיעה בכמה וכמה רמות, היא יכולה להגרם מסיבות שונות ולהופיע הן אצל
מבוגרים והן אצל ילדים.
הפרעת החרדה משבשת את חיי האדם במגוון תחומים ויכולה להתדרדר להפרעה קשה יותר כאשר
אינה מטופלת בזמן ובצורה נכונה.
קליניקת 'ארץ החיים' מתמחה באבחנת הסיבות הפנימיות שהולידו את החרדה ומטפלת בהן
ביסודיות מן השורש.
רגש החרדה, כמו כל רגש אחר, הוא תולדה של מחשבות מסוימות המולידות אותו.
עיקר הטיפול בחרדה מתמקד באיתור המחשבות הללו, באיתור המקום שמהם הן הגיעו, בבירור
המחשבות הללו וביצירת צורת חשיבה חדשה, שתעלים את חווית החרדה מן הנפש ותוליד במקומה
תעצומות חדשות לשכלול החיים.
מלבד צורת החשיבה הלא נכונה שאחראית על חווית החרדה ישנה סיבה נוספת ומשמעותית יותר
לחרדה והיא רמת הקשר וההיכרות של האדם את עצמו, כמו גם צורת ההסתכלות וההבנה שלו
את מציאות החיים שלפניו.
הטיפול בקליניקת 'ארץ החיים' מתמקד בצורה יסודית בכל הגורמים שהוזכרו לחרדה, משחרר את
האדם מכבליו וייסוריו ופותח לפניו שערי התפתחות לצמוח ולהתעלות בהם בהמשך חייו.

הפרעת הנפש OCD (כפייתיות טורדנית), מופיעה בכמה וכמה רמות ויכולה לשבש ביותר את חיי
האדם ואת חיי סובביו.
הפרעת הכפייתיות הטורדנית הנה תוצאה של צורת חשיבה שגויה ושל מקומות נפשיים עמוקים
שאינם במקומם הבריא, המתוקן והנכון.
הגורמים הללו להפרעה, הנם בעיקר תוצאה של חוויות עבר, שכל זמן שהן לא תעובדנה ותטופלנה
כראוי, יהיה קשה לצפות שטיפול מכל סוג שהוא יביא לריפוי שלם ולמהפך חיובי בחיי המטופל.
הטיפול בקלינקת 'ארץ החיים' מתמחה ביכולת לזהות את דפוסי החשיבה השגויים של המטופל
ואת המקורות בעבר שמהם הם הגיעו ולהעביר אותן תהליך של בירור ותיקון.
כמו כן, עיקר ההתמקצעות שלנו היא לזהות את המקומות הנפשיים הפנימיים והעמוקים שעליהם
יושבת ההפרעה, להבריא אותם ולהעצים אותם.
טיפול מקצועי ויסודי ב- OCD הינו שווה ערך לטיפול תרופתי, ובמקרים מסוימים אף מועיל יותר
ממנו. ויכול להביא לרפואה שלמה ולשחרור מוחלט מהסבל, הפחדים והשעבוד הסוגרים על בעל
ההפרעה.

תלות רגשית יכולה להופיע בקשרים שונים ובגילאים שונים, ובדר''כ מסבה סבל, הן לאדם התלותי והן
לאדם שתלויים בו. ישנן רמות שונות להפרעה, כאשר רובן ככולן נוגסות מאיכות חיי האדם ומדירות
את נפשו ממנוחתה הראויה לה.
תלות רגשית הינה הפרעה נפשית לכל דבר, שכן במצב של בריאות נפשית, אדם אמור להרגיש את
הערך והחשיבות שלו, את הרוממות שלו ואת המהות הטובה שלו, שאינם תלויים בדבר; לא בהישגים
שלו, לא בהיותו מעל הזולת ולא במה שאחרים חושבים עליו או באייך שהם מתייחסים אליו.
כאשר האדם אינו חובה את ערכו הבלתי מותנה, והוא תלוי בצורה קיומית ביחס הזולת, הרי שיש כאן
הפרעה הדרושה טיפול.
אדם בריא ומאוזן בנפשו מתחבר לזולתו בכדי להוסיף עונג וגדלות לקיום שלו, אך לא בכדי לקבל
קיום, מכיוון שקיום לא ניתן לקבל מהזולת. הקיום והערך נמצאים אך ורק בעצם האדם עצמו, רק
שהוא צריך להכיר בכך!
קליניקת 'ארץ החיים' מתמחה באבחנת הסיבות השורשיות שהביאו את האדם למצבו הנחות
והתלותי בזולתו ובבניית מעמד עצמי בריא ומתוקן מול העולם.
קליניקת 'ארץ החיים' מתמחה באבחנת מערכת האמונות של המטופל, הקשורות במעמדו הפנימי
וביחסו מול העולם, בהתחקות אחר המקומות השורשיים שמהם הגיעו האמונות הללו, ובבירורן
ותיקונן של אותן אמונות.

ישנן רמות רבות של התמכרות, מהקלות ביותר ועד הקשות ביותר, היכולות ח''ו  להחריב את נפשו
וגופו של האדם, את משפחתו ואת כל מפעל חייו בחדא מחתא.
שורש ההתמכרות נעוץ ברדיפה קיומית ובלתי נשלטת אחר תענוג, הנותן לאדם תחושה זמנית של
קיום.
לאדם המכור חשוב להרגיש שהוא שולט בחייו ע''י זה שהוא יכול להתענג ממש באותו רגע ומקום
שהוא רוצה, מבלי שום עיכוב או מניעה.
אמנם, למען האמת, תענוג כזה שיש בצידו הרס איננו תענוג, ואמונה שהנהגה כזו היא ';שליטה
בחיים' איננה אלא דמיון כוזב עם תוצאותיו ההרסניות לצדו.
הטיפול בקליניקת 'ארץ החיים' מדריך ובונה את האדם להרגיש עונג מעצם היותו באופן בלתי
תלותי במילוי קיומי מבחוץ, ובשלב שלאחר מכן, כיצד לקבל תענוג מן העולם בצורה מתוקנת,
שחושפת עוד ועוד את התענוג הפנימי הבלתי מותנה שבעצם הנפש.
הטיפול בהתמכרות כולל אבחנה יסודית של: א. ההיסטוריה שהביאה את האדם למעמד ההתמכרות
ב. צורת החשיבה שלו שמאפשרת לו להשפיל את עצמו ובלבד שישיג את מושא התמכרותו.
הטיפול בהתמכרות עושה תפנית משמעותית בחיי האדם; ממגמת התמכרות מחריבת חיים למגמת
התפתחות ותיקון פנימי, המגלה את תענוגים האמיתיים של החיים.