דעת הרמב"ם על רופאי ימיינו

אין ספק כי במקרים המצריכים התערבות כירורגית, הרפואה הקונבנציונלית מצילה חיים פשוטו כמשמעו, וכן במקרים חמורים של חולי, מסייעת לחולה בהפחתת כאביו ובהארכת חייו, ועל כן חן חן לה ורב תודות.

אמנם, רוב התחלואים אינם מצריכים התערבות כירורגית ואינם גובלים בסף כאב בלתי נסבל. התחלואים הנפוצים והשכיחים ביותר אינם אלא תוצאת יציאת הגוף מאיזונו וניסיונו הטבעי להשיב לעצמו את חוסנו, ניקיונו, איזונו ובריאותו.

את מהלכו המופלא של הגוף להבריא ולרפא את עצמו מגדירה הרפואה הקונבנציונלית כמחלה, כדבר שיש לעצור, להעלים ולדכא. כאן עיקר טעותה ונזקה הגדול והחמור לציבור, שמדכה היא את מערכת הריפוי הטבעי של גופנו, ובכך גורמת באופן ישיר להתדרדרות מצבו הבריאותי והנפשי של החולה ולהתפתחותן של מחלות כרוניות וניווניות.

אי הכרתה המספקת של הרפואה הקונבנציונלית בקשר הישיר וההדוק שבין התזונה, אורח החיים הבריא ומצבו הנפשי של החולה לבין בריאותו ויכולתו להתרפאות, מעידה על חסרון מהותי ויסודי ביותר בהבנת מקצוע זה של הצלת חיים והשבחת איכותם.

כל זמן שלא תכיר הרפואה בקשרים אלו ותמקד את רפואתה בהם, תזיק ולא תועיל, תהרוס ולא תבנה, תחלה ולא תרפא.

האמת צריכה להיאמר: רוב המחלות על כל דרגותיהם, סיבתן נעוצה בנפש האדם! המודעות והמענה לכך עדיין לוקים בחסרון גדול מאוד, אמנם לעתיד לבוא תהא זאת עיקר מגמת הרפואה.

העלמת סימפטומים ודיכוי מחלות אקוטיות ואפילו כרוניות ע"י כדורים הינם מעשי עוול ובורות שרק הולכים ומעלים את ממוצע החולים וחומרת מצבם!

אין רפואה אמיתית אלא איתור סיבת המחלה, הסרתה, ושיבה לאורך חיים בריא וטבעי, מה שיאפשר לגופנו לרפא את עצמו ולשוב לאיזונו ולשלמותו.

דברים אלו היו ידועים עוד מימי רבנו הגדול הרמב"ם זצ"ל וכן דאג להשמיע לנו אותם בכתביו:

"לו תזהר ותשמור בתכלית כוונתך, אי אפשר מבלתי מקרים קטנים שיתחדשו תמיד בגוף האדם. והמשל: פעם ירכך הטבע מעט (שלשול) ופעם ייבש מעט (עצירות), או ימצא האדם שינו בעיכולו יום אחד, או ירגיש מעט כאב בראשו, או יכאב לו מקום אחר מגופו כאב מעט, ורבים כמו אלה וכיוצא בהם. והישמר מאד מאד, שלא תתחיל לרפאות זה, ולא תמהר לקחת הרפואות שמתכוונים להסיר בהן זה החולי המועט – כבר הזהיר אדון הרופאים (היפוקרטס) מזה. וזה, כי הטבע מספיק בהדומים לאלו הדברים, ולא יצטרך לעזור ברפואות, אלא יישאר עם הנהגתו הבריא והטובה. כי אתה, כשתיקח לרפאות אלו המקרים הקטנים, הנה אתה בין שני דברים: או שתהיה פעולתך טעות, ויהיה זה ההפך ממה שרצה אותו הטבע, ותפסידהו וירבה הנזק – או שתהיה פעולתך ישרה, ותשיב את הטבע אל פעולתו הטבעית – ותלמד טבעך העצלות ותשיבו, שלא יעשה מה שראוי, כי אם בעזר מן החוץכי הטוב להניחו לטבע; וכן ראוי שיעשה לכל דבר שאין סכנה בו" (הנהגת הבריאות ש"ב {3}).

"…כי כאשר יהיה החולי יותר חזק מכוח החולה, לא תקווה שינצל מן החולי ההוא, ולא יועיל לו רופא בשום פנים. וכאשר יהיה כוח החולה יותר חזק מן החולי, לא יצטרך אל הרופא כלל, כי הטבע יבריאהו. וכאשר כוח החולה והחולי שווים, אז יצטרך אל הרופא לחזק הכוח. זה, אם יהיה הרופא שלם, ידע איך יחזקהו וישגיח בו ויתגבר על מכשולי הטבע. ואולם רוב הרופאים יטעו הרבה בזה ויחשוב שיחזק הכוח והוא יחליש אותו ויקלקל את דרכו. ולזה אומר אריסטו ב"ספר החוש והמישוש", כי רוב במתים ימותו מן הרפואה, לסכלות הרופאים בטבע…". (הנהגת הבריאות ש"ב {4}).

"…תדע, כי פעמים החולי קל והטבע חזק עליו (כגון חום גבוהה או ריבוי שלשולים, שיעול מטריד וכד'. הסימפטומים ("הטבע") חזקים ומטרידים, ברם, לרוב, החולי הינו סה"כ פעולה טבעית ובריאה של ניקוי רעלים). ואם תתחיל להסירו (את החולי) ולעשות הכל מה שראוי לעשות בשבילו (לדכות את הסימפטומים), ויחטא הרופא ברפואתו או החולה, ויבטלו פעולות הטבע. וזה הוא רוב השגיאות בכל העיירות ובכל הזמנים"(שם, ש"ד {5}).

"…ההסתפקות מבלעדי הרופא לעיתים יותר יפה מאשר צרכו אליו, כאשר יוקש בכל התחלואים (אם נעשה סטטיסטיקה ברוב המחלות). ואף זה הכלל כוחו יפה רק אם יהיה הרופא חכם ויודע לעזור לטבע, ולא שישבש דרכו ויהפך אותו ממנהג הישר" (שם, ש"ד {6}).

"הרבה הוא מה שיפשעו אלו מן הרופאים שאינם עושים את פעולתם כשיעור על העם פשיעה גדולה מאד, ובכל זאת לא ימות החולה, וינצל! (כלומר שהחולה נשאר בחיים על אף הטיפול הרפואי הבלתי נכון)".

אלו רק מעט מן הציטוטים שיכולנו להעתיק כאן, אמנם נקווה שהמסר הועבר והופנם.

אין רפואה אמיתית ושלימה אלא הרפואה הטבעית, המאפשרת לגוף את התנאים האידיאלים להבריא ולרפאות את עצמו. כל התערבות ע"י תרופות או מניפולציות רפואיות כאלו ואחרות, יזיקו יותר מאשר יועילו אם בכלל כמבואר.

וכמו שציינו למעלה, עיקר רפואת האדם הינה רפואת נפשו, וכפי שכתב הרמב"ם זצ"ל (הנהגת הבריאות ש"ג):

"כי ההפעלות הנפשיות ישנו הגוף שינויים גדולים…ולכן יסלק מעליו ההפעלות הנפשיות, המביאות לקוצר רוח (תעוקת לב), כי  בזה תיארך בריאות הבריא, והוא הקודם ברפואת כל חולה".

אזהרה!

אין במאמר זה המלצה להפסיק תרופות על דעת עצמכם או לא להיוועץ ברופא בזמן מחלה.

יש במאמר זה המלצה חמה, להקדים ולהיוועץ עם מטפל טבעי, ולנסות את דרך הרפואה הטבעית כאשר ינחה, במידה שיאובחן ויוחלט שהמצב אכן מאפשר זאת ויוטב על ידי כך.

לקביעת אבחנה וטיפול לחולאי הגוף והנפש:

0506-717833

אסף אהרן מכבי.

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר