גידור הרצון לקבל

גידור הרצון לקבל

מכיוון שרצונו של האדם לקבל תענוג לא יפסק לעולם כל זמן שהאדם חי, ומכיוון שמילויו של הרצון בצורה בלתי מושכלת הוא השורש של כל מחלות הגוף והנפש, הגירושין, המלחמות בעולם ושאר הצרות למיניהן בר מינן, הרי שבכדי להציל את האדם ואת האנושות יש להגביל את רצונו של אדם ולהציב לו גדרים חד משמעיים, והם שניים עיקריים הכוללים הכל:

  1. אין לשאוף ולרצות לקבל ערך, חשיבות, משמעות וקיום מבחוץ באופן תלותי קיומי, שכן זה בלתי אפשרי! הקיום, הערך,החשיבות והמשמעות של האדם קיימים בו מעצם היותו, והם החלק אלוקה ממעל שבו.
  2. על האדם היהודי להיגמל לחלוטין מתאוות גשמיות, שכן הרוצה להשלים את תכלית ביאתו לעולם – דבקות בה' וגילוי ייחודו, מוכרח להמיר את כל רצונותיו, כלומר לבטל את כל רצונותיו החומריים ולמרכז את רצונותיו בדבר אחד בלבד – קדושה ורוחניות.

הרצון האחד והיחיד אותו יש לרצות, ולמרכז אליו את כל הכוחות והמשאבים, הוא להפגיש את הרוממות הפנימית עם הרוממות האלקית.

עקרונות אלו הם עקרונות ברזל הנכונים לכולם. אמנם, הדרך לבצען בפועל  היא ייחודית לכל אדם ומתפרטת לפרטים רבים.

בכדי לגלותה האדם זקוק לשני דברים:

  1. רב אמיתי.
  2. אמונה ובטחון בעצמו ובערכו והכרת ייחודיותו.

מתוך הגדרים הללו צומחת גאולה טבעית, שהיא אור הנשמה, האוהבת ומועילה לכל ממעלותיה, לגדל כבודו של אביה יתברך, והיא עולה מחיל אל חיל, לנצח נצחים.

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר