You are here:Home-תנאי שימוש באתר
תנאי שימוש באתר 2017-06-27T00:35:42+03:00

תנאי שימוש

המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ רפואי ואינו מהווה תחליף לקבלת סיוע פרטני של רופא. המידע באתר ו/או בפורום הפועל באתר אינם מקימים יחסי רופא או משתווים לטיפול בקליניקה. בכל מקרה של בעיות רפואיות מכל סוג יש לפנות אל  רופא באופן פרטי ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים. השימוש באתר נעשה על אחריותך האישית, מתוך בחירה ובכפוף לחוקי מדינת ישראל. באתר פועל פורום מקצועי הפתוח לקהל הרחב. כל הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו.

כל הזכויות שמורות

באתר זה הושקעו בו מאמצים יגיע זמן רב, וכסף רב ולכן.
כל הזכויות שמורות לרב אהרן אסף מכבי, אין רשות להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאחסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתרי אינטרנט אלו ובכל אתר שקשור לרב אסף בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב אסור בהחלט. וגובל גם בגזל חמור, כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות ע"פ החוק הבילאומי וע"פ תורתנו הקדושה, חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב, וגם לאחר האישור יש לשלוח לינק לאתרנו. כמו כן אין לקשר, לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. במקומות בהם מופיעים תצלומי-מסך של תוכנות כלשהן, זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי (GUI) שמורות לחברות שיצרו אותן, הצלמים ועוד.

Powered And Designed by Laisner SEO