שורש הבריאות הנפשית

שורש הבריאות הנפשית

כבר דברנו על נושא זה במאמר "מהיכן להשיג את העונג הפנימי'. עיין שם, וכאן נוסיף:

כידוע, רגשותינו ומעשינו הינם תולדה והמשך של מחשבותינו (כמ"ש בתניא פ"ג: "המדות הן תולדות חב"ד").

החשיבה הלא נכונה של האדם היא היא המקור והשורש למכלול הרגשות השליליים, הכישלונות והפרעות הנפש שבני האדם סובלים מהם.

שורש השורשים של מכלול הבעיות הנפשיות שבני האדם סובלים מהם הוא חוסר בחוויית הימין בנפש.

כלומר, אי יכולת של האדם לחוש את העונג, הערך והרוממות שלו מצד עצם קיומו, את העונג הבלתי מותנה שמצד עצם ההוויה הפשוטה של עצם הקיום הפשוט שלו.

כידוע, ל'חלל פנימי' זה יש רקע בחוויות הילדות של האדם, אך אין כאן מקומו להאריך בכך.

הפתרון והריפוי ל'חלל הפנימי' בנפש (המכיל בתוכו את כל הנחשים והעקרבים למיניהם בצורת מדות רעות ורגשות שליליים), הינו התמקדות והפנמה של מחשבות מתוקנות של האדם על עצמו.

בכוח מחשבות אלו לגאול את האדם מהרבה כישלונות מעשיים ומהרבה תחושות ורגשות שליליים על כל גוניהם.

המחשבות המעצימות את קו הימין בנפש, ומגלות אותו מכיסוייו, מחלוקות לשלוש מחשבות עיקריות:

  1. קיום נצחי על האדם לפתח רגישות ויכולת להתענג מעצם הקיום וההוויה שלו. מעצם החיים שלו. אחת מהידיעות היותר משמעותיות שמסייעות לכך היא הידיעה שהחיים אינם נגמרים אלא נצחיים. כלומר, מכאן נוליד הגדרה, כי: 'עונג עצמי הוא עונג ללא גבול' (ללא גבול של יום המוות שעוצר אותו וגומר אותו). על האדם להתעלם מהמוות וזה בעצמו מחבר אותו ביותר לחיים ודוק היטב.

אדם שישים את המוות לנגד עיניו יחווה כבדות רבה, שהרי הוא חרד מיום הסוף. על כן, על האדם להפנים כי מהותו האנושית והנשמתית היא נצחית. אין עניין המוות אלא שהחיים, שהם המודעות, מקבלים הרחבה והעצמה תודעתית לאין ערוך ממה שהיו בחיים בעולם הזה, אך שום דבר לא נגמר ולא מתכלה. נפש האדם היא נצחית, על כן על האדם להתחבר לקיומו באופן הזה דווקא (עיין עלי שור ח"א ע' רצז – שה).

  1. חשיבות וערך עצמי אדם חייב להרגיש שיש לו חשיבות. כלומר מקום וערך. התחושה ההפוכה לכך היא שהאדם מרגיש את עצמו מושפל ומזולזל, תחושה זו נחשבת כאילו לקחו לו את החיים ממש. על האדם להאמין שחשיבותו וערכו אינם תלויים בדבר, לא בהישגים ולא בכישלונות, חשיבותו נובעת מעצם הקיום שלו, מעצם המהות שלו, מעצם היותו נברא בצלם אלוקים. לכל אדם יש מקום, כלומר מעלה וערך. העניינים החיצוניים שמקטינים כביכול את מעלות האדם אינם אלא מכסים עליהן אך לא שוללים ומבטלים אותן, משום שזה בלתי אפשרי. המעלות, הערך והחשיבות הם הם עצם תואר מציאות האדם החי שנברא בכל רגע ורגע מחדש ברצון ובמחשבת הבורא.
  2. מהות טובה כל אדם הוא טוב. טוב בעצם מהותו. שורש רצונו הוא תמיד טוב. אדם שסוחב רגשות אשמה עושה זאת מכיוון שהוא חושב שהוא רע. קו הימין באדם זה מאוד מעורער ולכן הוא מייחס את טעויותיו, כישלונותיו וחטאיו לעצמו, באופן שמשפיל את ערכו בעיניו, וגורם לו לשאת רגשות אשמה, שהם אחד מהדברים ההרסניים ביותר לבריאות הנפש.

אדם שקו הימין חזק אצלו, היינו קו הערך, הקיום  והעונג העצמי הבלתי מותנה, לא יסחב בקרבו רגשות אשמה. הוא יתוודה "חטאתי עוויתי פשעתי", יבין שפעולות אלו נבעו מחיצוניות נפשו, יעשה תשובה ויתקן דרכיו, אך נפשו תישאר בריאה, מרוממת ושמחה.

כל אחת משלושת הנקודות הללו היא סוג של גילוי של התענוג העצמי. כאשר גילוי זה מאיר, שום מחלת נפש לא יכולה למצוא בו משכן.

חוסר הימין הוא השורש להפרעות הנפש השונות ולחרדה בפרט. OCD מעידה לרוב על חלל עמוק ביותר, אף יותר עמוק  מסובלי החרדה. על כן, נעבוד ביתר שאת; מחד, להעצים את קו הימין בנפש. ומאידך, לברר את המחשבות, ובכך להחזיר את  הבריאות הנפשית ואת חדוות החיים. אמן כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר