רווקות מאוחרת ונישואין שניים

רווקות מאוחרת ונישואין שניים

כל אדם, בכל מצב שהוא, אם ינהיג את עצמו נכון ויעשה כלים מתאימים, יזכה להתחתן, להקים משפחה לתפארת ולהיות אדם שלם ללא ספק.

בעניין הגירושין, ניתן לומר כי רובם יכלו להימנע ע"י לימוד והדרכה נכונה, אמנם אכן ישנם מצבים קיצוניים בהם מצווה להתגרש, וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות גרושין פרק י, הלכה כב. דבריו שם נכונים הן לגבי גבר והן לגבי אשה.

אדם המבקש להתחתן צריך להאמין בהשי"ת שזיווגו מוכן ומיועד לו עוד בטרם בא לעולם, כמ"ש (ירמיה א, ה): "בטרם אצרך בבטן ידעתיך", אמנם עליו לבנות את עצמו, לברר דעותיו ורצונותיו ולגשת לחיפוש בצורה נכונה כנזכר לעיל.

אל לו לאדם ליפול לייאוש בשום פנים אופן!

על האדם להיות נאמן לעצמו, להיות מודע למעלותיו ולמגרעותיו (שעובד על תיקונן), ולא לאבד תקווה מפאת מצבו וגילו, שכן כל סיכויי ההצלחה המוגבלים שמצייר לעצמו, או שמציירים לו אחרים, אינם אלא פרי דמיונו ואומנותו של יצר הרע, לא פרי אהבת ה' אליו וכל יכולתו, שנאמר (בראשית יח, יב-יד): "ותצחק שרה בקרבה… ויאמר ה'..היפלא מה' דבר למועד"!?

אכן ישנן דעות כוזבות רבות שאוחזים בהן אי אלו שדכנים ושדכניות, נשים ואנשים בנוגע לדרישותיהם ממך או לסיכויי הצלחתך, אמנם אין בדברים בטלים אלו להוריד את רוחך ולפגום באמונתך כהוא זה שנאמר: "ואל תצריכנו ה' אלוקינו לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלואתם, אלא לידך המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה", ונאמר: "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו".

והנה, אעפ"י כן, אין להימנע, ואף ישנה חובת ההשתדלות, להתערות חברתית, לעדכן מכרים בצרכך, ליצור קשר עם שדכנים ושדכניות, או כל אמצעי הכרויות כשר אחר, עד אשר תמצא/י את בחיר/ת ליבך.

כמו שאינך רשאי/ת להיחלש מן ההבלים הטפלים שבני אדם מציבים לעצמם כתנאי לבן זוגם, כגון: שיתבודד שעה ביום וייסע לאומן בראש השנה, או שיהיה או לא יהיה לו זקן, או שיהיה בן 29 ולא בן 31, או 165 ס"מ ולא 160 ס"מ, או גרוש או רווק, או שלא יחלוק כלל על כך ש"הרבי הוא המשיח", או שהרב הזה דווקא יהיה הרב שלו  וכד' מכל אלו ההבלים, כאילו יש ביניהם ובין מה שנצרך לזוגיות פורה ומתוקנת אי איזה קשר כל שהוא, כך עליך לדאוג שמה שקשר אמיתי ופורה מחייב (כגון: מידות טובות, יראת שמים, הזדהות, נתינת כבוד, לב אוהב, נכונות לעבודה משותפת והתאחדות וכו'), תהא אמתחתך מלאה בו.

זמן חיפוש בן/בת הזוג הינו זמן חשוב וקדוש לא פחות מזמן המציאה והנישואין.

זמן זה נועד לבניית כלים, כגון; בירור יסודי כיצד אני רוצה שחיי הכלליים יראו בכלל, וכיצד אני רוצה שחיי הזוגיים והמשפחתיים יראו בפרט.

אמנם, הכלי העיקרי שיש לבנות בתקופה זו הינו פיתוח והעצמת האהבה העצמית הבלתי מותנית בדבר והעלאת הערך העצמי והמודעות למשמעות ולחשיבות הרבה של עצם קיומי, תפקידי, ייעודי ושליחותי בעולם.

אל לו לאדם לתת לערכו ולביטחונו העצמי לרדת בסיבת היותו לבד מסיבות אלו או אחרות, אלא להפנים שאדרבא, ככול שנשמת האדם גדולה יותר, כך מציבים בפנייה ניסיונות גדולים יותר, ואין הקב"ה מעמיד אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו, הרי שאין בעולם אלא דבר אחד בלבד – רצון הבורא להיטיב לך! להוציא את שלמותך מן הכוח אל הפועל.

זוגיות הינה ללא ספק אחד מן התחומים החשובים והמשמעותיים ביותר בחיי האדם, ועליו לעשות כל שביכולתו בכדי להשיגה ולטפחה, אמנם יש לזכור כי אינה הכל המוחלט, בבחינה שאם כרגע את/ה לבד אזי אין טעם לחיים ורק כאשר ימצא הזיווג יתחילו החיים.

על האדם בתקופת החיפוש להמשיך להתקדם ולהתעצם בשאר תחומי חייו; בין בטיפוח בריאותו, בין בהתקדמות בעבודתו ובפרנסתו, בין בהתקדמות בלימודיו, בין בהשפעתו החברתית ובין בהתפתחותו הרוחנית, בשמחה והודיה להשי"ת על כל אשר נתן לו.

בעניין זה כתב רבנו בחיי בספר חובות הלבבות, שער הביטחון פ"ד, ד"ה אבל פרוש החלק השלישי, עיין שם.

אמונה צרופה בהשי"ת, בירור ועבודה פנימית, והשקעה מספקת ועקבית באמצעיי ההשתדלות השונים, תישא ברכה ללא צל של ספק, וכל אדם ימצא את זיווגו הראוי לו.

בדורנו ישנן התמודדויות קשות ורבות לכל אדם, כל אחד בהתאם לענייני תיקון נשמתו בהשגחה פרטית, אמנם יש לדעת ולזכור כי אין תכלית כל אלו ההתמודדויות אלא לחשף בקרב האדם עומקים נפשיים ופנימיים וכוחות עצמיים של רצון ואמונה, שלולא אותן התמודדויות לא היה ניתן לחושפן, כמ"ש (תהילים קיחח, ה): "מן המיצר קראתי י"ה  (ועל ידי זה דווקא) ענני במרחב י"ה". וכמ"ש רבנו אדמו"ר הרש"ב זצ"ל (תרס"ו, ע' קמג): "זהו הכלל: בכל דבר הבא מן המייצר והדוחק ביותר, הוא שבא לכלל התפשטות כוח גדול וחזק שאינו בערכו כלל וכלל".

כלל גדול בידינו להשגת הצלחה – "חשוב טוב יהיה טוב"!

חשיבה חיובית ואופטימית וציורה התדיר בעיני השכל, תוליד את המציאות הרצויה והמבוקשת. חשיבה שלילית ופסימית תרחיקה ח"ו.

אדם בריא בנפשו ובדעתו יודע כי אין עוד מלבדו יתברך, והוא יתברך טוב ומיטיב, בעת הזאת ובכל עת ועת.

אמונה ותקווה, הכשרת האדם את דעותיו ומידותיו ועשיית כל מיני ההשתדלויות הנצרכות למציאת הזיווג, תוך כדי תפילה והמשכת עשייה והתקדמות בשאר תחומי בחיים בשמחה, תביא לאדם את בחיר/ת לבו/ה תיכף ומיד ממש, שנאמר (ישעיהו סה, כד): "והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע".

בקורס ה'שידוכים' אנו מרחיבים ומעמיקים בנושאים המובאים כאן בקצרה ומתחזקים יחד אל עבר המטרה.

"חיזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'" (תהילים לא, כה).

 

 

 

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר