סוד ההצלחה

סוד ההצלחה

ישנם כמובן הרבה מאוד עצות וכלים חשובים ויסודיים להנחות את האדם אל עבר מיצויו העצמי, שלמותו ותכליתו בעולם – להשלים להוויה יתברך משכן בנפשו, אמנם ישנו כלי אחד מאוד מאוד יסודי, שרוב העולם אינם נותנים עליו מספיק את הדעת, וגם אלו המודעים אליו אינם מבצעים אותו כראוי והוא סוד היגיעה.

אמרו חז"ל בגמרא (מגילה ו:):

"אמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין".

ומובן כי ה"הצלחה" המבוקשת, הבאה ע"י היגיעה, היא ה"מציאה", כלומר תיקון מצבה הגלותי של הנפש  שנקרא 'הסתר פנים', מלשון הפסוק (דברים לא, יז): "והסתרתי פני מהם…ומצאוהו רעות רבות וצרות" למצב של גילוי וראייה.

וזה אשר אמר דוד משיחנו, שהוא סוד הרצון העמוק והמתוקן שבכל נפש ונפש מישראל (תהלים קלב, ד): "אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום להוויה, משכנות לאביר יעקב".

ובאשר להגדרת המושג יגיעה; יגיעה הינה השקעה בדבר מה מעבר לגבולות הנוחות של האדם, הליכה מתמדת במגמת התעלות מעל תכונותיה וטבעה של הנפש הבהמית.

לעולם האדם יוכל להוסיף עוד קצת על מה שנראה לו כשיא יכולתוההוספה המועטת היא היגיעה, והיא הכלי לאור העליון למלאות את נפשו.

– ע"י יגיעה, אדם יכול להגיע למיצוי שכלי עליון ורוממות נפש מאד גדולה ממקום מאד נמוך.

– לפעול לא בזרימה אלא לפעול במאמץ, מרחיב את הכלים.

– יגיעה בנפש פירושה להרחיב את היכולות.

– יגיעה פירושה לא לפעול רק בזרימה אלא במאמץ!

– בשביל מימוש רצון צריך להתייגע! כמ"ש (אור הבהיר, ע' קי): "שיעור השגת האדם נמדד בדיוק נמרץ לפי שיעור היגיעה אחריה שהוא יכול לסבול" (ביגיעת נפש וביגיעת בשר).

– צריך להאמין בלגיטימיות וברצון הטוב של הרצון וכן להאמין ביכולות של הרצון!

– צריך להתאים יגיעה לרמת ההישג המבוקש.

– צריך ללמוד איך ממירים את הרצון העז ליגיעה עצומה.

– היגיעה מרכזת את המחשבה לא להתייאש.

– ע"י יגיעה עצומה אדם מגיע לתפילה אמיתית מעומק הלב לבורא יתברך, כלומר שבזכות היגיעה הוא זוכה לחשוף את הנקודה הפנימית הזקוקה לעזר ה' ומכירה בתלותה בו.על זה נאמר "אין לב שלם כלב שבור".

יגיעת האדם צריכה לבוא לידי ביטוי במספר רבדים ואופנים מרכזיים:

א. אמונה – ובה ב' בחינות:

1)לדבוק במחשבה כי הבורא יתברך טוב ומיטיב עמו ועם כל העולם בכל רגע ורגע ובכל דבר ועניין, גם אם הדבר רחוק ביותר מכל השגה והגיון – אין רע יורד מן השמיים, והכל טוב.

2) אמונה ובטחון שרק ההליכה השלמה בדרך ה' (שהיא מערכת הצינורות הטבעיים של הבריאה להשפיע לאדם שפע רב של אור חיים {עיין הקדמה לתע"ס, אות צה – צו}) היא אשר תביא את האמונה הזאת לידי השגה והכרה בהירה, שהיא התענוג הגדול ביותר לאדם.

 

ב.יגיעה בעסק התורה – לייגע את כלי מוחו בעיון גדול ובהעמקה גדולה עד אשר יגיע לשלמות לימודו ויעמוד על עומק ואמיתות החכמה בה הוא עוסק, ויבוא להמציא שכלים חדשים מעצמו.

ג.ניצול הזמן – להגיע להספק הרב ביותר האפשרי  בניצול היום, למלאו בתוכן ובענייני קדושה, לא לאבד אף רגע אחד לבטלה, וכמבואר בהרחבה בשער הזריזות בספר מסילת ישרים. כמובן שניצול הזמן כולל גם השקעה באיכות וכמות בבני המשפחה וכן בהשקעה בשמירת בריאותו.

ד. אהבה והשפעה לזולת – על האדם להשתדל לעסוק ככול יכולתו בצרכי הציבור בצניעות ועם הכוונה לקיים את מצות ה' "ואהבת לרעך כמוך", להושיע נדכאים ולסייע לכל בריה בעולם הצריכה ישועה והטבה.

ה. זיכוך הגוף – על האדם להתייגע על הכשרת גופו להיות פחות ופחות חומרי, היינו להיות פחות זקוק לשינה ואכילה ושאר עניינים חיצוניים ולמצוא את עיקר סיפוקו וחיותו בעבודת ההשפעה וההטבה לזולתו ולבוראו יתברך ויתעלה.

והנה, מבלי לשים לב נסחפנו להתחיל לפרט את כלי העבודה כמבואר בראשית המאמר, שרבים הם ורב ערכם עד מאוד, אמנם נשוב למקד את סוד ההצלחה והוא עצם העבודה ביגיעה.

היגיעה היא היא אשר מחד מתישה את תוקף תכונות הגוף הגשמיות והמעכבות את האדם מהתעלותו הרוחנית להידבק באלקים חיים, ומאידך נותנת כנפי רוח לעוצמות הנשמה למלוך על עולמה במרחבי תענוג ושלוה לאין קץ ותכלית, להרחיב את כלי ההשגה ואת מעגלי השפעתה ומלוכתה.

עבודת הקודש, ביגיעה דווקא, היא הסוד, המנפץ את מעטה ההסתרה, ומגלה לאדם את העולם שכולו טוב.

והנה, הסוד לא ליפול ח"ו תחת משאו באמצע הדרך ולהתמיד בעבודה ביגיעה הוא להעמיד את עצם היגיעה כזכות ומטרה ולא את המנוחה והשכר שאחריה. כאשר עצם העבודה ביגיעה היא המטרה אזי מתווספים עוד כוחות לעוד יגיעה וכו', זאת עד אשר יסיים האדם את מלאכת זיכוכו ויראה פתאום את מי שאמר והיה עולם.

נאמר בחז"ל: "אדם אחד מאלף מצאתי" – ש"אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה", דהיינו לדבקות והשגה – והוא דווקא זה המתייגע.

אפשר ללמוד את מאמר זה של חז"ל בכלל, כפי שאנו רואים שהרבה בני אדם עוסקים בעבודת ה', אמנם בעלי סוד ה' ליראיו והמבורכים בברכות המקיים תורה לשמה (אבות פ"ו מ"א) מעטים הם. אמנם, ניתן ללמוד מאמר זה גם באדם אחד, והוא שעבודת הקודש בה האדם עוסק אכן מתקנת בו בחינות רבות ושונות, אמנם את נקודת הלב, את סוד הרעותא דליבא, בבחינת ה"אחד יוצא להוראה", ישיג המתייגע בלבד.

 

 

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר