המדד לבריאות השכל

המדד לבריאות השכל

אין מה לעשות, הגיע העת לשנס מותניים, ולהבין, את המעמד והזכות העצומה, בפניהם אנו ניצבים, בדור זה.

הפתרון למכלול הבעיות בכל תחומי החיים, הגוף, הנפש, התא המשפחתי, הפרנסה וכו' – גבוה ושורשי!

גם השינויים הקטנים, ההכרחיים, כגון שינוי תזונה, שינויי דעות והתנהגות וכד', מוכרחים להיות משולבים עם הפתרון הגבוה והשורשי.

הפתרון הגבוה והשורשי הוא אינו רק פתרון, אלא הוא גם היעד עצמו. כלומר, אי השגת היעד, היא עצמה המחלה, וממנה משתלשלים הופעותיה השונות.

ולעניינינו, להבין מה המדד לבריאות השכל, נעיין בב' מקורות בכתבי רבנו הרמח"ל זצ"ל:

"..הקבלה היא חכמה אמיתית, והיא חכמה ממש. אדרבה – היא לבדה חכמה שמודיעה דבר על יושרו, יותר מכל מה שנחשבו מכל שאר בני האדם לחכמות. וכבר עמדתי בבינתי, וראיתי ודאי שהידיעה האמיתית אי אפשר למופתים השכליים להשיגה, כי רק חסד הוא שעשה ה' לגלות הקבלה הזאת לישראל עמו, שמסרה הוא להם, ובה באמת יוכל השכל להתענג ולרוות בטבעו החפץ להשיג ולהשכיל" (שערי רמח"ל, מאמר הויכוח סי' סא).

"חמדת ידיעת האמת הוא עניין טבעי אל הנפש השכלית הזאת אשר בנו, עד שלא ימצא אדם בריא בשכלו שלא יתאמץ וישתדל כפי כוח השכל שבו לגלות אותה בעניינים שיזדמן לו להשקיף עליהם, ולדחות השקר ולרחקו" (הקדמה לדרך תבונות לרמח"ל). עכ"ל.

נמצא ש'המדד לבריאות השכל' הוא היות האדם משתוקק ללמוד ולהבין  את האמת האמיתית של מציאותו ולהתעורר מבועת הדמיון והחלום שהוא מגדיר בטעות כחיים. לא זו בלבד, אלא שהוא ממקד את כל רצונותיו, כוחותיו ומשאביו למטרה זו, וז"ש" "שיויתי ה' לנגדי תמיד" – היינו להשיג את  אורות האמת והחיים.

וכבר ידעת שמהות האדם היא 'רצון לקבל תענוג', והתענוג האמיתי הוא ביציאה מעצמו, ובהתמסרות לשרת את הערך העליון של החיים ולהתייחד בהרמוניה עם בני האדם, שהיא המשמעות האמיתית והנעלית של קיום האדם בעולם הזה – תענוג זה, הוא האור, המתלבש בשכל (כנ"ל ברמח"ל), והוא אור הנשמה.

מערכת האמונות ותפיסת המציאות של האדם, המכוונת לקבל תענוג בעולם הזה בדרכים אחרות מכפי שבארנו, כלומר לא אור שכלי ולא בדרך ההשפעה – היא היא בעלת הבית של ייסורי החיים.

אמנם היא ניתנת לריפוי, ובלשון הקבלה: 'מלכות עולה לבינה' (כנ"ל ד"ה וכבר).

הדבר נכון גם לנשים. כידוע, שאמותינו הקדושות היו נביאות. ונאמר: 'מעשה אבות סימן לבנים'.

כאשר תעסוק אשת  החיל ביסודות והקדמות לימוד זה, גם מלאכות ביתה יהיו בבחינת מלאכות בית המקדש ותשרה השכינה בביתה אכי"ר.

* עיין הקדמה לתע"ס אות קנה.

מוזמנים לשתף

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר

רוצה להצטרף לקהילה שלנו?

מעוניינים לקבל למייל תכנים וטיפים מעשירים בנושא בריאות הגוף והנפש? 

השאירו פרטים ונהיה בקשר