You are here:Home-שיעורים קבועים
שיעורים קבועים 2018-12-31T20:30:02+02:00

שיעורים קבועים:

ימי ראשון 19:00
בנושא: השקפה וכלים להתפתחות רוחנית.
כולל "קול דוד" רחוב שבזי פינת הזית, קרית עקרון.

ימי ראשון 21:30
בנושא: פנימיות התורה וחכמת הקבלה.
מרכז רוחני "נתיב לשבים" רחוב המייסדים 1 קרית עקרון.

ימי חמישי 21:30 עד חצות
בנושא: פנימיות התורה, חכמת הקבלה וזוהר הקדוש.
מרכז רוחני "נתיב לשבים" רחוב המייסדים 1 קרית עקרון.

 

השיעורים ללא תשלום!

Powered And Designed by Laisner SEO